Zasady promocji:

  1. Kup w terminie od 01.10 2019 r. do 31.12.2019 r. piekarnik marki Siemens objęty promocją
  2. Do dnia 31.01.2020 r. wypełnij formularz zgłoszeniowy
  3. Dołącz zdjęcie lub skan dowodu zakupu (za dowód zakupu uważa się fakturę lub paragon fiskalny) i inne dokumenty wymagane w regulaminie.
  4. Premię, otrzymasz w terminie 60 dni (liczone od daty wpłynięcia zgłoszenia zgodnego z regulaminem) na podane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Pula premii jest ograniczona.

UWAGA: Promocja jest skierowana wyłącznie do osób fizycznych, dokonujących zakupu piekarnika na własny użytek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Pobierz regulamin promocji 

Przejdź na stronę promocji